Enviably Denouncing Telegraphy - Sophisticated Mind

En bjudning

En typisk bjudning för Von Lessington skulle absolut innebära en utomordentligt välsmakande, kulinarisk och kryddstark anrättning som ingen kunde slå honom på fingrarna för! Där skulle finnas både marinerat vildsvin, trakterad rådjursadel och pepprad grävlingfilé. Och eftersom jag nu säger att det är en "typisk" bjudning så innebär det att det var någonting som Von Lessington hade gjort förut varför en utomordentligt välsmakande, kulinarisk och kryddstark anrättning inte var någon större utmaning för honom på något som helst och vis! Von Lessington visste vad han gjorde och fann mycket nöje däri!